Een getergde burgemeester23 februari 1944. Het stadhuisplein van IJsselstein is vrijwel leeg als de nieuwe burgemeester Henri Moot zijn installatierede houdt. Aan het weer kan het niet liggen. Het is dan wel vijf graden, maar de lucht is strakblauw. In zijn rede spreekt NSB'er Moot zijn afkeuring uit over de vijandige houding van de bevolking. ‘Goed, als gij inwoners van IJsselstein, dan reeds direct, zonder mij te kennen, zelfs zonder te kunnen vermoeden hoe mijn beleid zal zijn, een afwijzende houding meent te moeten aannemen, dan kunt ge van mij ook geen tegemoetkomende houding verwachten en zal ik ermee volstaan op strenge formele wijze het bestuur over de gemeente te voeren.’

Daarmee heeft Moot niets te veel gezegd. De SD-officier Paul Fröhlich zou na de oorlog over hem zeggen: ‘Hij was voor ons als NSB-burgemeester een bruikbaar persoon en deed in vele opzichten meer dan van hem werd verlangd.’

In Benschop weten ze wat de gevolgen daarvan zijn geweest.

Periode: 1944 - 1945

Reacties

Geen reacties aanwezig