Gevallen kameraadjes1930: er wordt een klassenfoto gemaakt van de kinderen van de rooms-katholieke lagere school in Benschop. Links zit Adriaan van Vliet van Benedeneind 379, helemaal rechts Theo Klever van Benedeneind 361. Beiden zijn 10 jaar oud. In de laatste oorlogsjaren is Theo een van de leidende figuren van het Benschopse verzet, Adriaan verleent wat hand en spandiensten, maar houdt zich verder afzijdig. In februari 1945 sterven beiden door Duitse kogels.

1930