De luchtplaats op het WolvenpleinOverdag werden ze hier gelucht...

1945