Melden op de Poortdijk in IJsselstein.In het middelste huis links op nummer 18b woont familie De Leeuw. Vader de Leeuw is een gepensioneerd ambtenaar. Zijn dochters Janny (1919) en Geertje (1918) werken op het distributiekantoor in het stadje. Geertje heeft verkering met de Benschopse onderwijzer Jan Aart van Ieperen (1914), leider van de verzetsploeg in het boerendorp.

Hoewel vader de Leeuw zich niet bezig houdt met illegale activiteiten, laat hij Jan Aart bij hen in huis zijn gang gaan. Zo brengt een koerierster uit Utrecht bij hen de illegale kranten, die Jan Aart elders laat verspreiden. Dat moet voorzichtig gebeuren, want bij De Leeuw in huis en in de buurt worden regelmatig Duitsers ingekwartierd.

Ook onderduikers melden zich soms op Poortdijk 18b. Ze vragen dan naar meneer Jansen of meneer De Vries; als de naam en een codewoord kloppen, worden ze door Jan Aart meegenomen naar Benschop en ondergebracht bij een gezin. Zo gaat het tussen zomer 1943 en zomer 1944 zonder problemen door. Vanaf het najaar in 1944 gaan er echter nauwelijks meer onderduikers die kant op.

Periode: 1940 - 1945