Teus van der Vlist en zijn over-bewapende manschappenHalf mei 1945, Polsbroek. Ontspannen staat de 33-jarige Polsbroekse verzetsleider Teus van der Vlist (uiterst links) naast de mannen die deel uit maakten van zijn verzetsgroep als de fotograaf afdrukt. De foto lijkt veel op die van de Benschopse verzetsgroep, die op 20 september 1944 is genomen. Al staan op deze foto geen onderduikers en hebben ze van de Duitsers geen kwaad meer te duchten; die hebben op 5 mei gecapituleerd.

De meeste Polsbroekse jongens hebben een stengun in hun handen; nog maar eens het bewijs hoe over-bewapend de ondergrondse die laatste maanden van de bezetting in Nederland is geweest. Er zijn veel te veel wapens gedropt. En waarvoor? Iedereen weet dat de Duitsers ongenadig zullen terug slaan als er geweld tegen hen wordt gepleegd, ook al hoopt de Nederlandse regering in Londen dat men de strijders door de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten officieel als combattanten zal zien en bij gevangenneming als zodanig zal behandelen. Geen gevangen genomen BS'er wordt echter door de Duitsers als krijgsgevangene beschouwd en overleeft het. In Benschop weten ze daar alles van.

Hoe onbetrouwbaar én gevaarlijk de stengun kan zijn, blijkt op 29 mei 1945 als die van Cees Mourik (24) bij een exercitie per ongeluk afgaat en een kogel een einde maakt aan zijn leven.

1945

Reacties

Geen reacties aanwezig