Graf van Jan Aart en Jasper van Ieperen en Henk Sattler alias Jan Zwol.Dinsdagmiddag 20 februari werden ze begraven op Algemene Begraafplaats. Weduwe Van Ieperen werd bijgestaan door Jan Aarts verloofde Geertje, van wie het hele gezin aanwezig was. Het verdriet was onbeschrijflijk. ‘Nu heb ik helemaal geen nakomelingen meer,’ hoorde de weduwe's neefje Jan Aart uit Vreeswijk zijn tante later eens zeggen. ‘Het verdriet verteerde haar,’ zegt hij.
Henk Sattler bleef in Benschop. ‘We laten hem bij zijn makkers,’ zei vader Sattler tegen zijn twee andere kinderen. Ze hadden in de zomer van 1945 met hun ouders het graf bezocht en kennis gemaakt met weduwe Van Ieperen, voor wie hun broer een zoon was geweest.

1945

Reacties

 
M van Ieperen - 2015-04-05 21:09:21

Weduwe van Ieperen had al eerder twee kinderen verloren. Tot haar vijfendertigste heette ze Anna Schouten. Toen trouwde ze met de 18 jaar oudere Huig van Ieperen, en het 'jonge " echtpaar kreeg binnen tien jaar vier zonen. Jasper en Jan Aart waren de middelste twee. Anna heeft ze allemaal overleefd. De oudste heette net als zijn neef, mijn grootvader , Albert van Ieperen.Hij werd 12. Wouter, de jongste, stierf als als kleuter. Kale jaartallen uit de familiestamboom, waar je stil van wordt.

Reageer